Cast a Chriw

Llais Cyntaf/Capten Cat - RHYS IFANS
Ail Lais - MARK LEWIS JONES
Organ Morgan - ANEIRIN HUGHES
Mr Puw - BOYD CLACK
Mrs Puw - SUE RODERICK
Sinbad - BRADLEY FREEGARD
Wili Llath - MATTHEW OWEN
Mrs Ogmor - Pritchard - BUDDUG VERONA JAMES
Waldo - DAI PROTHEROE
Myfanwy Price - NIA ROBERTS
Mrs Jacyraca - HELEN GRIFFIN
Dai Di - Ddim - LLYR EVANS
Meinwen Mai Beynon - SARA LLOYD - GREGORY
Poli Gardis - CHARLOTTE CHURCH
Ceiriog Owen - DION DAVIES

Meri Ann Y Morwr - SHARON MORGAN
Mae 'Rose - Cottage' - SARAN MORGAN
Mrs Dai Bara Gwyn - LISA PALFREY
Mrs Dai Bara Brown - DI BOTCHER
Mrs Organ Morgan - KAREN ELLI
Y Parchedig Eli Jenkins - WILLIAM THOMAS
Rosie Probert - CRISIAN EMANUEL
Colossus Du - HABIB NASIB NADER
PC Atila Rhys - CARLTON BUNCE
Dai Bara - RAY JONES
Mog Edwards - STEFFAN RHODRI
Lili Bwt - CARYS ELERI
Mr Ogmore - RHODRI MEILIR
Mr Pritchard - CARWYN GLYN

Besi Benfras - KAREN DAVIES
Bwtsiwr Beynon - NICK MCGAUGHEY
Merch Fach - SIAN GRACE PHILLIPS
Mrs Ceiriog Owen - MAIR ROWLANDS
Cymdoges Gyntaf - RUTH LLOYD
Ail Gymdoges - SARA SUGARMAN
Trydedd Gymdoges - REBECCA HARRIES
Pedwaredd Gymdoges - VALMAI JONES
Pumed Gymdoges - ANGHARAD ROCHE
Y Cyntaf a Foddwyd - GERAINT LEWIS
Yr Ail a Foddwyd - JULIAN LEWIS JONES
Y Trydydd a Foddwyd - ROLY WATERS
Y Pedwerydd a Foddwyd - JON TREGENNA
Y Pumed a Foddwyd - DAI REES
Cyflwynydd Radio - ROBERT PUGH

Dyluniad y Poster gan Jonny Halifax – disgwylir poster gwreiddiol Peter Blake yn fuan.