AMDANOM

“A dechrau yn y dechrau’n deg...”

Ar 11 Rhagfyr 2013 rhyddhawyd Dan y Wenallt gan Ffatti Ffilms – ffilm Gymraeg freuddwydiol ac erotig Kevin Allen sy’n ddehongliad o 'Under Milk Wood' gan Dylan Thomas. Gyda Rhys Ifans a Charlotte Church yn y prif rannau ac o dan gyfarwyddyd Kevin Allen (Twin Town), Dan y Wenallt yw’r cynhyrchiad sinema cyntaf o ddrama radio ragorol, gofiadwy Dylan Thomas, ers ffilm Elizabeth Taylor a Richard Burton yn 1972. Addaswyd i’r Gymraeg gan T. James Jones ac mae’r sgript ar gyfer y sgrin gan Murray Lachlan Young, Michael Breen a Kevin Allen; mae Dan y Wenallt yn mynd i gyfeiriad gwahanol i’r arfer na’r dehongliad traddodiadol, llythrennol o waith gwreiddiol Thomas, gan archwilio yn hytrach rai o’r elfennau mwy gwaelodol o’r byd breuddwydiol, doniol, masweddus a hudolus a geir yn y gwaith, wrth bara’n ffyddlon i destun gwreiddiol Dylan Thomas. “Roeddwn i’n benderfynol y byddwn i’n creu dehongliad sinematig a fyddai’n herio’r canfyddiadau cyffredin: mai ym myd y darllenydd neu’r gwrandäwr yn unig y dylai barddoniaeth fodoli.” – Kevin Allen, Cyfarwyddwr

Dan y Wenallt a ddangoswyd gyntaf ar 11 Rhagfyr yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, gan agor ar yr un pryd mewn sinemâu a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru. Dangoswyd y ffilm ar S4C am 21:00 ar 27 Rhagfyr. Cyd-ariannwyd y prosiect gan y darlledwr Cymreig mewn partneriaeth gyda Tinopolis, Goldfinch Pictures a Ffilm Cymru Wales. Rhyddheir Under Milk Wood, fersiwn Saesneg o’r ffilm, yn ystod gwanwyn 2015.

Y DU 2014 / 84 munud / Tystysgrif 15 (i’w gadarnhau) / Cymraeg gydag isdeitlau Saesneg